Informacje o projekcie

GMINA STRAWCZYN
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„BAJKOWE PRZEDSZKOLE W STRAWCZYNIE”

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Strawczyn.

Efektem realizacji projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowopowstającym Ośrodku Wychowania Przedszkolnego (OWP) w Gminie Strawczyn, doposażaniu w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych oraz rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, w tym szczególnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. dzieci z niepełnosprawnościami), poprzez realizację zajęć wspierających, wydłużenie czasu świadczenia usług wychowania przedszkolnego.

Wartość projektu: 2 578 292,92 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 109 512,84 zł