Erasmus+

Nasze przedszkole korzysta ze wsparcia Unii Europejskiej realizując projekty Erasmus+.
Traktujemy je, jako szansę na rozwój, możliwość nawiązania nowych kontaktów i współpracy, a także punkt odniesienia dla naszych starań i podejmowanych działań.

Our kindergarten benefits from the support of the European Union by implementing Erasmus + projects.
We treat them as an opportunity for development, an opportunity to establish new contacts and cooperation, as well as a point of reference for our efforts and taken actions.

Akcja Kluczowa 1 | Key Action 1

Nowoczesne i dwujęzyczne | Modern&Bilingual

Projekt KA122-SCH -Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej Programu Erasmus+.

Projekt nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042137

Tematyka projektu: nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem metody CLIL i nowoczesnych technologii

Kwota dofinansowania: 27 284 EUR.

Wniosek aplikacyjny oceniony na 77 /100 punktów.

Czas trwania projektu: 01.04.2022 r. – 31.09.2023 r.

Koordynator projektu: SPP Strawczyn

Project KA122-SCH –
Short-term mobility projects for students and staff in school education of the Erasmus + Program.

Project no. 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042137

Project topics: bilingual education using the CLIL method and modern technologies

Grant amount: EUR 27 284.

The application form is rated 77/100 points.

Project duration: 01/04/2022 – 31/09/2023

Coordinator of the project: SPP Strawczyn

Przyszłość zaczyna się dzisiaj | Future starts today

Projekt KA122-SCH -Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej Programu Erasmus+.

Projekt nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-000080015

Tematyka projektu: robotyka, kodowanie i programowanie.

Kwota dofinansowania: 17 516 EUR.

Wniosek aplikacyjny oceniony na 92 /100 punktów.

Czas trwania projektu: 31.12.2022 r. – 30.06.2024 r.

Koordynator projektu: SPP Strawczyn

Project KA122-SCH –
Short-term mobility projects for students and staff in school education of the Erasmus + Program.

Project no. 2022-1-PL01-KA122-SCH-000080015

Project topics: robotics, coding and programming.

Grant amount: EUR 17 516.

The application form is rated 92/100 points.

Project duration: 31/12/2022 – 30/06/2024

Coordinator of the project: SPP Strawczyn

Akcja Kluczowa 2 | Key Action 2

Second Soul – learning a second language at an early age

Projekt KA201 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej Programu Erasmus+.

Projekt nr 2020 –1 –ES01 –KA201 –082898

Tematyka projektu: nauczanie dwujęzyczne.

Kwota dofinansowania: 24 031 EUR

Czas trwania projektu: 31.12.2020 r. – 28.02.2023

Koordynator projektu: Baby Erasmus – Badajoz, Hiszpania

KA201 project – Strategic partnerships for school education of the Erasmus + Program.

Project no. 2020 –1 –ES01 –KA201 –082898

Project topics: bilingual education

Grant amount: EUR 24 031.

Project duration: 31/12/2020 – 28/02/2023

Coordinator of the project: Baby Erasmus – Badajoz, Spain