WIOSENNE KONCERTOWANIE…

Z okazji pierwszego dnia wiosny do naszego przedszkola zawitali muzycy z Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.  Koncert kameralny pt.:  „Cztery pory roku” przybliżył nam postać słynnego kompozytora Antoniego Vivaldiego oraz jego słynne utwory związane z porami roku. Słuchaliśmy gry na skrzypcach, wiolonczeli i fortepianie.