DZIEŃ DRZEWA I DZIEŃ JABŁKA

Nasze przedszkole dba o prozdrowotne i proekologiczne wychowanie dzieci. W grupie Brykające Tygryski zorganizowano „Dzień Jabłka”. Jego celem było zachęcenie dzieci do częstszego spożywania owoców z powodu ich walorów odżywczych i zdrowotnych. Tego dnia dzieci miały mnóstwo atrakcji. Były zagadki, zadania do wykonania i ćwiczenia gimnastyczne z jabłkiem. Dzieci poznały budowę jabłka, jak również różne odmiany tego owocu i przetwory z nich wykonane. Na zakończenie same wykonały prace plastyczną- oczywiście z wykorzystaniem jabłka. Śmiało można powiedzieć, że tego dnia jabłko królowało w sali Tygrysków. Natomiast Mądre Sowy zostały powitane w sali pięknym wierszem:

Witamy dzieci w pięknym lesie –

Już nowinę echo niesie,

że Dzień Drzewa dzisiaj mamy,

więc świętować zaczynamy!

Celem zajęć zorganizowanych z okazji Światowego Dnia Drzewa było uświadomienie dzieciom roli drzew w przyrodzie i ich znaczenia w życiu człowieka poprzez tworzenie warunków do różnorodnych aktywności oraz stwarzania okazji do rozwijania umiejętności współdziałania w zespole.

Iwona Grela

Agnieszka Szcześniak