EKOKALENDARZ-DZIEŃ BAŁWANA I DZIEŃ PINGWINA

W przedszkolu realizujemy program Mały Miś w świecie wielkiej literatury. Jednym z zadań w tym projekcie jest rozwijanie wśród dzieci postaw proekologicznych i uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody. W związku z tym grupa Misie zorganizowała w styczniu dwa dni tematyczne związane z ochroną przyrody.

Dzień Pingwina (20.01) przyniósł dzieciom ogromną radość. Dzieci w tym dniu przyszły ubrane na kolor czarny. Pojawił się nawet strój prawdziwego pingwina. Na samym początku przedszkolaki poznały wiele ciekawostek dotyczących życia pingwinów. Nie zabrakło również zabaw muzycznych z wykorzystaniem instrumentów. najtrudniejszymi zadaniami okazały się Lodowe kry, oraz Czyje to jajko? Zabawy te wymagały dużego skupienia uwagi oraz sprytu.

Natomiast Dzień Bałwana (18.01) związany był z tematyką zmieniającego się klimatu. W tym roku dzieci mogły ulepić bałwana w ogrodzie przedszkolnym. Uczyły się robić śnieżki i dosłownie „tarzały się” w śniegu. Ale co będzie w następnych latach? W poprzednich latach w zimie nie zawsze można było zrobić bałwana. Czasami dzieci nie umieją określić typowych elementów pogodowych związanych z zimą takich jak śnieg. Jeśli chcemy, aby dzieci mogły dotykać śniegu nie tylko na ilustracji to już w przedszkolu powinniśmy podjąć działania rozwijające właściwe postawy proekologiczne.

To właśnie dzisiejsze przedszkolaki będą tworzyć przyszłe działania mające na celu ochronę przyrody i klimatu.

Paulina Nowak

Olga Jas-Adamczyk