Erasmus+ (pl)

Second Soul – learning a second language at an early age

logo projektu

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie „Second Soul – learning a second language at an early age” współfinansowanym ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jest to projekt w ramach akcji drugiej – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej.

Uczestnicy projektu to szkoły i przedszkola:

PLATON M.E.P.E. – Katerini, Grecja

JOUDG “Breshia” – Debar, Macedonia Północna

Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre – Lizbona, Portugalia

Baby Erasmus – Badajoz, Hiszpania

Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie – Strawczyn, Polska

Głównym zadaniem projektu, obok nauczania dwujęzycznego w pracy z dziećmi, jest wymiana doświadczeń oraz stworzenie przewodników na temat nauczania dwujęzycznego oraz metody odwróconych lekcji w nauczaniu dwujęzycznym, które będą zbiorem naszych doświadczeń i wiedzy. W ten sposób chcemy zachęcić do stosowania tych rozwiązań w przedszkolach i szkołach oraz pomóc innym osobom zainteresowanym dwujęzycznością postawić pierwsze kroki. Chcemy również podpowiedzieć rodzicom, jak mogą w domu wspierać swoje dzieci w uczeniu się drugiego języka.

Znać inny język to jak posiadać drugą duszę.

Charlemagne

Kompetencje językowe leżą u podstaw ambitnej wizji stworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji. Znajomość języków obcych to nie tylko kompetencja potrzebna do studiowania za granicą i na coraz bardziej międzynarodowych rynkach pracy. Otwiera także nowe perspektywy i umożliwia odkrywanie innych kultur. Badania pokazują, że ogólnie rzecz biorąc, państwa członkowskie UE nie czynią wystarczająco szybkich postępów w realizacji uzgodnionego w całej UE celu, aby każdy Europejczyk mógł uczyć się dwóch języków obcych od najmłodszych lat. W rzeczywistości poziom biegłości językowej wśród uczniów pod koniec kształcenia obowiązkowego jest ogólnie niski, a między państwami członkowskimi istnieją bardzo duże różnice. Przy rosnącej mobilności wewnątrzeuropejskiej oraz niespotykanej dotąd liczbie dzieci w wieku szkolnym przybywających z krajów trzecich mówiących różnymi językami musimy ponownie rozważyć wyzwania i możliwości, przed którymi stoimy, aby uczynić wielojęzyczność prawdziwym atutem UE. Kontaktowanie bardzo małych dzieci z językami obcymi może skutkować szybszą nauką języka, poprawą znajomości języka ojczystego i lepszymi wynikami w innych obszarach. Dlatego ministrowie edukacji UE wspierają nauczanie co najmniej dwóch języków obcych od najmłodszych lat. Nauka języków jest naturalnym aspektem, który można wzmocnić poprzez aktywację trwającego całe życie procesu, rozpoczynającego się we wczesnym wieku. Jednak nauczanie drugiego języka w przedszkolach nie jest popularne w Europie. Krok po kroku staje się coraz ważniejszy, ale większość nauczycieli nie jest przeszkolona, ​​nie ma zasobów ani pomysłów na pracę z dziećmi w drugim języku i nie ma umiejętności językowych do nauczania drugiego języka. To właśnie w tym wieku (0-6 lat, a szczególnie 0-3 lata) dzieci mają wszystkie zdolności do nauki drugiego języka. Dlatego chcemy zachęcać przedszkola w Europie (niezależnie od tego, czy są w małych wsiach, czy w dużych miastach), dając im narzędzia i zasoby, z których mogą korzystać z dziećmi i rodzicami.

Inną ważną rzeczą, którą odkryło konsorcjum, jest fakt, że dzieci osiągają lepsze wyniki, gdy rodziny są zaangażowane w nauczanie lub gdy wspierają naukę drugiego języka dzieci. Dlatego ważne jest zaangażowanie rodzin w nauczanie drugiego języka, nawet jeśli nie znają tego języka. I to jest jeden z głównych celów projektu, promowanie współpracy między nauczycielami i rodzicami w celu uzyskania lepszych wyników.

W dniach 27-28 maja 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu. Miało ono miejsce w Hiszpanii w Badajoz, a jego gospodarzem było przedszkole „Baby Erasmus”. Nasze przedszkole reprezentowały nauczycielki: Dominika Wilk i Ewa Kukulska.

Uczestnicy spotkania w Hiszpanii w trakcie ustaleń.
Uczestnicy spotkania w Hiszpanii z wizytą w przedszkolu „Baby Erasmus”.

Po prezentacji każdej placówki partnerskiej, omówiona została zawartość przewodników, schemat organizacyjny działań na kolejne miesiące. Rozdzielono zdania i określono terminy ich wykonania.

Mieliśmy również możliwość zobaczyć przedszkole i żłobek „Baby Erasmus”, którego dyrektorem jest Juan Ruiz Subiran, koordynator projektu. Dzieci, po przekroczeniu progu budynku znajdują się w innym świecie, świecie, w którym porozumiewa się w języku angielskim. Obserwowaliśmy zajęcia edukacyjne i rozmawialiśmy z przedszkolami, które nie czują bariery językowej, mówią swobodnie, jak gdyby drugi język był ich językiem ojczystym.

Kolejne spotkanie odbędzie się jesienią, gościć nas będzie szkoła w Grecji. Natomiast w czerwcu przyszłego roku nasi partnerzy odwiedzą nas w Strawczynie.


Za nami drugie już spotkanie projektowe, tym razem odbyło się ono w Grecji. Uczestniczyły w nim nasze nauczycielki: Dominika Wilk i Angelika Liwocha.
W dniach 30.09.-01.10.2021 r. gościliśmy u naszych partnerów z PLATON Schools w Katerini.

Zwiedziliśmy szkołę leżącą niemalże u podnóża Olimpu. PLATON Schools to zespół prywatnych szkół: przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

Podczas części warsztatowej spotkania omówiliśmy zawartość naszych przewodników dotyczących dwujęzyczności i zastanawialiśmy się w jaki sposób zachęcić do współpracy rodziców naszych przedszkolaków.

Był również czas by wymienić się doświadczeniem podczas wspólnych lunchów i kolacji, a także w trakcie zwiedzania miejscowości i przebywania w pięknych okolicznościach natury.

Na koniec spotkania dyrektor szkoły Anestis Papadopoulos wręczył na certyfikaty.

Był to twórczo, pracowicie, ale również miło spędzony czas.


7 czerwca 2021 r. pani Dominika Wilk opowiadała o naszym projekcie na konferencji nt. realizacji programu Erasmus+ w województwie świętokrzyskim oraz możliwości akredytacji w tym programie zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Zrzut ekranu – slajd tytułowy – Konferencja nt. realizacji programu Erasmus+ w województwie świętokrzyskim oraz możliwości akredytacji w tym programie – Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Zrzut ekranu – slajd – Konferencja nt. realizacji programu Erasmus+ w województwie świętokrzyskim oraz możliwości akredytacji w tym programie – Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Artykuł o projekcie w Echo Dnia z 18 czerwca 2021 r.