Erasmus+ (pl)

Second Soul – learning a second language at an early age

logo projektu

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie „Second Soul – learning a second language at an early age” współfinansowanym ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jest to projekt w ramach akcji drugiej – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej.

Uczestnicy projektu to szkoły i przedszkola:

PLATON M.E.P.E. – Katerini, Grecja

JOUDG “Breshia” – Debar, Macedonia Północna

Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre – Lizbona, Portugalia

Baby Erasmus – Badajoz, Hiszpania

Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie – Strawczyn, Polska

Głównym zadaniem projektu, obok nauczania dwujęzycznego w pracy z dziećmi, jest wymiana doświadczeń oraz stworzenie przewodników na temat nauczania dwujęzycznego oraz metody odwróconych lekcji w nauczaniu dwujęzycznym, które będą zbiorem naszych doświadczeń i wiedzy. W ten sposób chcemy zachęcić do stosowania tych rozwiązań w przedszkolach i szkołach oraz pomóc innym osobom zainteresowanym dwujęzycznością postawić pierwsze kroki. Chcemy również podpowiedzieć rodzicom, jak mogą w domu wspierać swoje dzieci w uczeniu się drugiego języka.

Znać inny język to jak posiadać drugą duszę.

Charlemagne

Kompetencje językowe leżą u podstaw ambitnej wizji stworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji. Znajomość języków obcych to nie tylko kompetencja potrzebna do studiowania za granicą i na coraz bardziej międzynarodowych rynkach pracy. Otwiera także nowe perspektywy i umożliwia odkrywanie innych kultur. Badania pokazują, że ogólnie rzecz biorąc, państwa członkowskie UE nie czynią wystarczająco szybkich postępów w realizacji uzgodnionego w całej UE celu, aby każdy Europejczyk mógł uczyć się dwóch języków obcych od najmłodszych lat. W rzeczywistości poziom biegłości językowej wśród uczniów pod koniec kształcenia obowiązkowego jest ogólnie niski, a między państwami członkowskimi istnieją bardzo duże różnice. Przy rosnącej mobilności wewnątrzeuropejskiej oraz niespotykanej dotąd liczbie dzieci w wieku szkolnym przybywających z krajów trzecich mówiących różnymi językami musimy ponownie rozważyć wyzwania i możliwości, przed którymi stoimy, aby uczynić wielojęzyczność prawdziwym atutem UE. Kontaktowanie bardzo małych dzieci z językami obcymi może skutkować szybszą nauką języka, poprawą znajomości języka ojczystego i lepszymi wynikami w innych obszarach. Dlatego ministrowie edukacji UE wspierają nauczanie co najmniej dwóch języków obcych od najmłodszych lat. Nauka języków jest naturalnym aspektem, który można wzmocnić poprzez aktywację trwającego całe życie procesu, rozpoczynającego się we wczesnym wieku. Jednak nauczanie drugiego języka w przedszkolach nie jest popularne w Europie. Krok po kroku staje się coraz ważniejszy, ale większość nauczycieli nie jest przeszkolona, ​​nie ma zasobów ani pomysłów na pracę z dziećmi w drugim języku i nie ma umiejętności językowych do nauczania drugiego języka. To właśnie w tym wieku (0-6 lat, a szczególnie 0-3 lata) dzieci mają wszystkie zdolności do nauki drugiego języka. Dlatego chcemy zachęcać przedszkola w Europie (niezależnie od tego, czy są w małych wsiach, czy w dużych miastach), dając im narzędzia i zasoby, z których mogą korzystać z dziećmi i rodzicami.

Inną ważną rzeczą, którą odkryło konsorcjum, jest fakt, że dzieci osiągają lepsze wyniki, gdy rodziny są zaangażowane w nauczanie lub gdy wspierają naukę drugiego języka dzieci. Dlatego ważne jest zaangażowanie rodzin w nauczanie drugiego języka, nawet jeśli nie znają tego języka. I to jest jeden z głównych celów projektu, promowanie współpracy między nauczycielami i rodzicami w celu uzyskania lepszych wyników.

W dniach 27-28 maja 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu. Miało ono miejsce w Hiszpanii w Badajoz, a jego gospodarzem było przedszkole „Baby Erasmus”. Nasze przedszkole reprezentowały nauczycielki: Dominika Wilk i Ewa Kukulska.

Uczestnicy spotkania w Hiszpanii w trakcie ustaleń.
Uczestnicy spotkania w Hiszpanii z wizytą w przedszkolu „Baby Erasmus”.

Po prezentacji każdej placówki partnerskiej, omówiona została zawartość przewodników, schemat organizacyjny działań na kolejne miesiące. Rozdzielono zdania i określono terminy ich wykonania.

Mieliśmy również możliwość zobaczyć przedszkole i żłobek „Baby Erasmus”, którego dyrektorem jest Juan Ruiz Subiran, koordynator projektu. Dzieci, po przekroczeniu progu budynku znajdują się w innym świecie, świecie, w którym porozumiewa się w języku angielskim. Obserwowaliśmy zajęcia edukacyjne i rozmawialiśmy z przedszkolami, które nie czują bariery językowej, mówią swobodnie, jak gdyby drugi język był ich językiem ojczystym.

Kolejne spotkanie odbędzie się jesienią, gościć nas będzie szkoła w Grecji. Natomiast w czerwcu przyszłego roku nasi partnerzy odwiedzą nas w Strawczynie.


Za nami drugie już spotkanie projektowe, tym razem odbyło się ono w Grecji. Uczestniczyły w nim nasze nauczycielki: Dominika Wilk i Angelika Liwocha.
W dniach 30.09.-01.10.2021 r. gościliśmy u naszych partnerów z PLATON Schools w Katerini.

Zwiedziliśmy szkołę leżącą niemalże u podnóża Olimpu. PLATON Schools to zespół prywatnych szkół: przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

Podczas części warsztatowej spotkania omówiliśmy zawartość naszych przewodników dotyczących dwujęzyczności i zastanawialiśmy się w jaki sposób zachęcić do współpracy rodziców naszych przedszkolaków.

Był również czas by wymienić się doświadczeniem podczas wspólnych lunchów i kolacji, a także w trakcie zwiedzania miejscowości i przebywania w pięknych okolicznościach natury.

Na koniec spotkania dyrektor szkoły Anestis Papadopoulos wręczył na certyfikaty.

Był to twórczo, pracowicie, ale również miło spędzony czas.


Uczestnicy spotkania projektowego w SPP Strawczyn

Kolejne, trzecie spotkanie projektowe odbyło się w Strawczynie. W dniach 10 – 11 lutego gościliśmy naszych partnerów w naszym przedszkolu.

Pani Dyrektor Agnieszka Mulik wraz z Panem Wójtem Tadeuszem Tkaczykiem przywitali gości tradycyjnym obyczajem – chlebem i solą, a przedstawiciele każdej grupy przedszkolnej powitali ich w ich własnych językach.

Pan Wójt Tadeusz Tkaczyk w kilku zdaniach opowiedział gościom o naszej gminie, życzył owocnej pracy oraz miłego pobytu w Strawczynie i przekazał upominki związane z gminą Strawczyn. Następnie przedszkolaki wykonały nasz tradycyjny taniec – Polonez, a także układ taneczny do pieśni „Przybyli ułani pod okienko”.

Zwiedziliśmy budynek przedszkola i żłobka oraz zaprosiliśmy partnerów na krótką obserwację zajęć prowadzonych w sposób dwujęzyczny. Były to zajęcia z elementem kodowania, utrwalające nazwy kolorów w najmłodszej grupie przedszkolnej „Mądre Sówki” (prowadząca zajęcia: Ewa Kukulska) oraz zajęcia gimnastyczne w grupie „Smerfy” (prowadząca zajęcia: Angelika Liwocha). Następnie przystąpiliśmy do pracy nad przewodnikami nt. edukacji dwujęzycznej oraz metody odwróconej lekcji. Omówione zostały również kwestie dotyczące promowania projektu w mediach społecznościowych oraz dokumentacji realizacji projektu. Podjęliśmy również decyzję w sprawie następnego spotkania, które odbędzie w Lizbonie na początku czerwca.

Naszych gości zabraliśmy również do Parku Etnograficznego w Tokarni. Chcieliśmy im pokazać, jak kiedyś wyglądała polska wieś, ale także jak można takie miejsca wykorzystać do nauki w sposób dwujęzyczny.

Spotkanie zakończyliśmy wręczeniem certyfikatów, przygotowanych przez nas kalendarzy oraz anglojęzycznych publikacji i upominków przekazanych nam przez nasze Krajowe Biuro eTwinning.


7 czerwca 2021 r. pani Dominika Wilk opowiadała o naszym projekcie na konferencji nt. realizacji programu Erasmus+ w województwie świętokrzyskim oraz możliwości akredytacji w tym programie zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Zrzut ekranu – slajd tytułowy – Konferencja nt. realizacji programu Erasmus+ w województwie świętokrzyskim oraz możliwości akredytacji w tym programie – Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Zrzut ekranu – slajd – Konferencja nt. realizacji programu Erasmus+ w województwie świętokrzyskim oraz możliwości akredytacji w tym programie – Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Artykuł o projekcie w Echo Dnia z 18 czerwca 2021 r.


W czasopiśmie „Inspiracje” wydawanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ukazał się artykuł autorstwa pani Dominiki Wilk, na temat dwujęzycznego nauczania w naszym przedszkolu oraz projekcie „Second Soul”.
Link do czasopisma -> Inspiracje 2021_nr 3-4.pdf (scdn.pl)

Artykuł w „Inspiracjach” – zrzut ekranu

12 lutego 2022 r. Pani Dominika Wilk opowiadała o naszym projekcie w ramach dzielenia się dobrymi praktykami eTwinning podczas „Seminarium stacjonarnym eTwinning dla dyrektorów placówek oświatowych” w Łodzi.


Artykuł o projekcie i spotkaniu w przedszkolu pojawił się 15 lutego 2022 r. na stronie CKinfo.pl oraz w wydaniu „Echa Dnia” z dn. 18.02.2022 r.

Artykuł o spotkaniu i projekcie w „Echo Dnia” z 18.02.2022 r.


Poniżej link do artykułu.
Zagraniczni partnerzy przedszkola w Strawczynie odwiedzili placówkę w ramach programu Erasmus+ – CKinfo.pl