Goście w naszym przedszkolu

Dziś mieliśmy przyjemność gościć członków Europejskiego Parlamentu Wiejskiego. Europejski Parlament Wiejski jest to kampania, której celem jest umożliwienie wyrażenia opinii przez mieszkańców wsi w Europie, a także w państwach nie będącymi członkami Unii Europejskiej, oraz promowanie współpracy i aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w kooperacji ze społeczeństwem obywatelskim i rządami poszczególnych państw.

Już przed budynkiem przedszkola zabrzmiało głośno „hello” wypowiedziane przez pięcioletniego Stasia, który wraz z Hanią przywitał przybyłych gości tradycyjnym zwyczajem, chlebem i solą. Następnie gości powitał Zastępca Wójta Gminy Strawczyn Karol Picheta, Kierownik Referatu Oświaty, Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych Urzędu Gminy Strawczyn Monika Sideł oraz Dyrektor Przedszkola Agnieszka Mulik. Kolejnym punktem programu był krótki występ artystyczny w wykonaniu naszych przedszkolaków – dwa tańce i inscenizacja piosenki „Baby Shark”. Oba występy nagrodzone zostały gromkimi brawami.

Podczas krótkiej wizyty pokazaliśmy budynek naszego przedszkola i opowiedzieliśmy o wsparciu finansowym z funduszy unijnych, dzięki którym możliwa była jego budowa i wyposażenie w potrzebny sprzęt. Pokazaliśmy również pomieszczenia, do których na co dzień mają dostęp tylko nieliczni, tj. pomieszczenia techniczne, gdzie zamontowane są takie nowoczesne urządzenia jak pompa ciepła, falowniki, rekuperator, itp. Wręczyliśmy również specjalnie przygotowane anglojęzyczne broszurki z informacjami  dotyczącymi otrzymanego wsparcia finansowego z Unii Europejskiej i realizowanych projektów. Odpowiedzieliśmy także na liczne pytania dotyczące funkcjonowania naszej placówki zarówno podczas realizacji projektu unijnego jak i teraz, realizowanych projektów Erasmus+ i nauczania dwujęzycznego.