Projekt „Bajkowe Przedszkole w Strawczynie”

GMINA STRAWCZYN/
Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie
realizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„BAJKOWE PRZEDSZKOLE W STRAWCZYNIE”

Galeria zdjęć na Facebook

Celem projektu było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Strawczyn poprzez utworzenie nowego OWP w miejscowości Strawczyn  ze 120 miejscami przedszkolnymi.

Efektem realizacji projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowo powstającym Ośrodku Wychowania Przedszkolnego (OWP) w Gminie Strawczyn, doposażaniu w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych oraz rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, w tym szczególnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. dzieci z niepełnosprawnościami), poprzez realizację zajęć wspierających, wydłużenie czasu świadczenia usług wychowania przedszkolnego.

Wartość projektu: 2 578 292,92 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 109 512,84 zł

Liczba dzieci / uczestników projektu – 120

ZADANIA  REALIZOWANE  W  RAMACH PROJEKTU:

–        prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych od godz. 6.30 – 16.30,

–        zakup wyposażenia sal lekcyjnych, gabinetów rehabilitacyjno-medycznych, kuchni i zaplecza kuchennego, szatni dla dzieci, pomieszczeń administracyjnych przedszkola,

–        zakup pomocy dydaktycznych,

–        zapewnienie dzieciom całodziennego wyżywienia,

–        organizacja różnorodnych wycieczek edukacyjnych,

–        prowadzenie zajęć dodatkowych tj. logopedycznych, psychologicznych, plastycznych, komputerowych, rytmicznych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć na basenie.

________________________________

Prezentacje całorocznych działań:

I-WIEWIÓRKI

II – BRYKAJĄCE TYGRYSKI

III – DOMISIE

IV-MĄDRE SOWY

V-SMERFY