„Mały przedszkolak-wielki patriota”- Gminny Konkurs Recytatorski

27 kwietnia w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Strawczynie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Mały przedszkolak- wielki patriota”. Celem konkursu było krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych. 

W zmaganiach konkursowych wzięło udział 10 przedszkolaków (5,6 latków), którzy reprezentowali placówki oświatowe z terenu gminy Strawczyn. Dzieci recytowały wiersze o tematyce patriotycznej. Poziom prezentacji uczestników był bardzo wysoki, dlatego członkowie komisji mieli bardzo trudne zadanie do wykonania. Ostatecznie, po trudnych obradach jury wyłoniło grupę zwycięzców: 

I miejsce– Kobiec Anastazja ( Publiczne Przedszkole w Promniku); 

II miejsce– Jabłoński Oskar ( Publiczne Przedszkole w Promniku); 

III miejsce– Zapała Hanna (Samorządowy Publiczny Punkt Przedszkolny w Korczynie). 

Przyznano również dwa wyróżnienia dla: 

-Krzemińska Ewa (Szkoła Podstawowa w Promniku- oddział przedszkolny); 

-Kundera Hanna (Przedszkole przy Szkole Podstawowej Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie). 

Wszyscy młodzi recytatorzy otrzymali dyplomy oraz upominki.

Dla wszystkich również przygotowano poczęstunek. Po ogłoszeniu wyników pani Dyrektor Agnieszka Mulik pogratulowała wszystkim uczestnikom konkursu i zaprosiła do wspólnego zdjęcia. 

Organizatorami wydarzenia była pani Beata Sobieraj oraz pani Iwona Grela. 

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a rodzicom i nauczycielom serdecznie dziękujemy za przygotowanie dzieci. 

Iwona Grela