Projekty eTwinning

eTwinning to międzynarodowa sieć współpracy szkół i nauczycieli, która współpracuje ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. Należy do niej około 400 tysięcy nauczycieli wszystkich specjalności z całej Europy, którzy uczą dzieci w wieku od 3 do 19 lat. W eTwinningu nauczyciele z różnych krajów zakładają wspólne projekty dotyczące różnych dziedzin życia edukacyjnego. Efekty pracy swojej i swoich uczniów przedstawiają na specjalnym portalu TwinSpace poprzez zdjęcia, filmy i prezentacje. Nauczyciele naszego przedszkola dołączyli do społeczności eTwinning i śmiało realizują projekty, za które przedszkole otrzymuje certyfikaty.

Nasze wspólne projekty:

Sharing toys

Jest to projekt, którego jesteśmy współzałożycielami. Współpracujemy ze szkołą z Turcji.Celem tego projektu jest połączenie różnych kultur oraz rozbudzenie wśród dzieci ciekawości otaczającego nas świata. Komunikujemy się dwa razy w miesiącu. Na wideo rozmowach śpiewamy wspólnie piosenki oraz prezentujemy ulubione zabawki.

We made something out of everything!

Jest to projekt ekologiczny, który ma na celu umożliwienie przedszkolakom zdobycia nowych doświadczeń  w zakresie  podniesienia świadomości ochrony przyrody.Odpowiemy na pytania, w jaki sposób przyczyniamy się do ochrony natury. Ponadto będziemy mogli przetwarzać odpady i uczyć się poprzez  zabawę.

Oba projekty realizowała grupa „Mądre sówki”.

„Easter eggs exchange”

Polega on na tym, że uczestnicy wykonują pisanki wykorzystując różne techniki i materiały artystyczne a następnie wysyłają je do innych uczestników projektu. Dodatkowo dzieliliśmy  się zwyczajami i obrzędami jakie panują w  krajach uczestników projektu podczas Świąt Wielkanocnych. W końcowym etapie projektu każda grupa urządza wystawę pisanek otrzymanych w trakcie trwania projektu.

Projekt realizowała grupa „Smerfy”

„Playing things”

Projekt ma na celu rozwój integralności działań artystycznych i muzycznych dzieci. Dzieci budują nietradycyjne instrumenty muzyczne z codziennych przedmiotów gospodarstwa domowego. Podczas projektu dzieci nauczą się pracować niekonwencjonalnie z codziennymi rzeczami, uzyskują od nich różne dźwięki, skonstruują charakterystyczne kompozycje artystyczne. Twórcze działania z różnymi obiektami z otoczenia zainspirują dziecięcą ciekawość, eksperymenty, artystyczne improwizacje i gry muzyczne.

Projekt realizowały grupy „Smerfy” i „Zwinne wiewiórki”.

„My favourite toy”

Jest to projekt dotyczący ulubionej zabawki dzieci. Uczestnicy projektu mieli okazję podpatrzeć ulubione zabawki dzieci z różnych krajów Europy. Dzieci rysując swoją ulubioną zabawkę rozwijały twórczą ekspresję plastyczną. Ze stworzonych prac stworzono wystawę, którą oglądały dzieci z różnych stron świata.

Projekt realizowała grupa „Brykające tygryski”

„Biało i czerwono, czyli o tym, jak Nasz Kraj uwolniono.”

Jest to projekt – konkurs, którego byliśmy współtwórcami. Zorganizowany z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, wraz ze szkołami z województwa świętokrzyskiego. Dzieci wspólnie z nauczycielami tworzyli plakaty obrazujące temat projektu. Cały projekt zakończono podczas uroczystej gali wręczenia nagród połączonych z warsztatami plastycznymi dla uczestników projektu.

Projekt realizowały „Brykające tygryski”, „Zwinne wiewiórki” oraz „Mądre sówki”.

 

Nasze certyfikaty: