Dokumenty

Statut przedszkola – STATUT – aktualizacja

Regulaminy, procedury i instrukcje:

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola – Regulamin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Regulamin tworzenia nowych oddziałów – regulamin-tworzenia-oddzialow

Wnioski, druki, pozotałe dokumenty:

Wniosek o wydania informacji o dziecku – wniosek o wydanie informacji o dziecku

Upoważnienie jednorazowe – UPOWAŻNIENIE+JEDNORAZOWE

Indywidualna diagnoza placówki 2023:

Diagnoza przedszkola

Sprawozdanie finansowe:

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2022