Dokumenty

Statut przedszkolastatut przedszkola pdf

Regulaminy, procedury i instrukcje:

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola – Regulamin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Regulamin tworzenia nowych oddziałów – regulamin-tworzenia-oddziałów


Wnioski, druki, pozostałe dokumenty:

Wniosek o wydania informacji o dziecku – wniosek o wydanie informacji o dziecku

Upoważnienie jednorazowe – UPOWAŻNIENIE+JEDNORAZOWE


Indywidualna diagnoza placówki 2023:

Diagnoza przedszkola


Sprawozdanie finansowe:

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2022


Standardy ochrony małoletnich