Pracownicy Przedszkola

Kadra Pedagogiczna

Agnieszka Mulik -Dyrektor


Dominika Wilk – wicedyrektor oraz nauczyciel rytmiki i języka angielskiego

Harcerka z krwi i kości – to właśnie w drużynie harcerskiej odkryłam swoje zawodowe powołanie, a z doświadczeń tam zdobytych korzystam do tej pory. Od ponad dziesięciu lat pracuję jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, a także zajęć rytmicznych i języka angielskiego.
Towarzysząc dzieciom w ich wzrastaniu i rozwoju staram się stwarzać sytuacje, w których rozwijają swoją kreatywność i czerpią radość z zabawy, które wymagają od nich samodzielności, rozwiązywania problemów i podejmowania pierwszych decyzji.


Małgorzata Włodarczyk

Jestem nauczycielem grupy „Zwinne Wiewiórki”. Ukończyłam studia wyższe na kierunku  pedagogika na UJK w Kielcach oraz studia podyplomowe z zakresu: oligofrenopedagogika. Aktualnie poszerzam swoją wiedzę na studiach podyplomowych: kierunek – język angielski. W pracy lubię wykorzystywać ciekawe techniki plastyczne oraz muzykoterapię, którą doskonaliłam  na warsztatach w Krakowie. Stosuję różne metody wspierające rozwój dzieci, które poznałam na studiach, kursach oraz warsztatach doskonalących. Wobec dzieci staram się być przyjazna i życzliwa ale też konsekwentna. Doceniam ich kreatywność i zaangażowanie, motywuję  do samodzielności. Uśmiech na ich twarzach oraz czynione przez nich postępy są dla mnie najmilszą nagrodą.


Beata Sobieraj

Jestem absolwentką Akademii Świętokrzyskiej na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Jestem nauczycielem z wieloletnim stażem. Podczas mojej pracy podnosiłam swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji. W dzieciach podoba mi się ich naturalność, otwartość i szczerość. W mojej grupie panuje miła i serdeczna atmosfera. Oprócz ciekawych zajęć i zabaw zawsze staram się zapewnić dzieciom bezpieczeństwo oraz indywidualne podejście. Uśmiech dziecka, miłe słowo to dla mnie największa nagroda.


Iwona Grela

Ukończyłam studia na kierunku pedagogika, specjalność ZEWiP na Uniwersytecie J.Kochanowskiego w Kielcach. Uczęszczam również na liczne kursy i szkolenia dotyczące pracy z dziećmi, rozwijając swój warsztat pracy oraz umiejętności. Od dzieciństwa marzyłam o pracy z dziećmi. Obecnie jestem wychowawcą grupy 5-latków. Uważam się za osobę optymistyczną, uśmiechniętą, pracowitą i dokładną a przede wszystkim cierpliwą. Staram się, aby dzieci chętnie przychodziły do przedszkola organizując im różnorodne i ciekawe zabawy zapewniające im prawidłowy rozwój. W pracy z dziećmi kieruję się głównie tym, że każde z nich jest inne, wyjątkowe i zdolne, a moim celem jest odkrycie w nich tego co najlepsze, co je wyróżnia. Największą nagrodą za trud wkładany w opiekę i wychowanie moich podopiecznych jest dla mnie ich radość. Widzę, że to co robię ma sens, kiedy ich buzie się uśmiechają, kiedy przychodzą o coś zapytać lub po prostu się przytulić.


Olga Jas-Adamczyk

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyłam studia pedagogiczne  z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną. Cały czas się dokształcam na licznych kursach i szkoleniach. Praca  nauczyciela wychowania przedszkolnego sprawia mi ogromną satysfakcję. Każdy uśmiech i radość w oczach moich przedszkolaków motywuje mnie do jeszcze większego zaangażowania w prowadzenie ciekawych i kreatywnych zajęć.


Ewa Wawrzeńczyk

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Swoje kwalifikacje stale podnoszę na licznych kursach i szkoleniach. Moja praca sprawia mi ogromną radość i satysfakcję. W wolnych chwilach lubię czytać książki.


Ewa Kukulska

Nazywam się Ewa Kukulska,  praca z dziećmi sprawia mi ogromną przyjemność, daje wiele radości i poczucie satysfakcji. Każdy dzień rozpoczynam z uśmiechem i widząc uśmiech na twarzach swoich wychowanków mam poczucie, że jestem odpowiednią osobą na właściwym miejscu. Każdego dnia staram się stworzyć dzieciom miłą i życzliwą atmosferę, tak by każde z nich miało poczucie bezpieczeństwa i czuło się jak w domu.
Każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego w pracy pedagoga stawiam sobie poznanie indywidualnych potrzeb każdego wychowanka.


Angelika Liwocha

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku: Pedagogika o Specjalności :Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna  z nauczaniem języka angielskiego. Moim atutem jest pracowitość, obowiązkowość, konsekwencja w działaniu, zdolność i łatwość przystosowania się. Moje zainteresowania to muzyka, sport (w tym siatkówka, łyżwiarstwo figurowe), a także historia starożytna, chemia. Uwielbiam pracę z dziećmi oraz czas, który można z nimi spędzać. Skończyłam wiele kursów i szkoleń, które odpowiadają i są potrzebne w pracy nauczyciela.


Marta Picheta

Od ponad 5-ciu lat pracuje jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Ukończyłam studia pedagogiczne na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, aktualnie kończę studia podyplomowe w zakresie nauczania języka angielskiego. W pracy z dziećmi kieruję się przede wszystkim sercem i troską o prawidłowy rozwój swoich podopiecznych. Z wielką przyjemnością i zaangażowaniem organizuję dzieciom zajęcia dydaktyczne, wspierając ich wszechstronny rozwój oraz dbając o ich bezpieczeństwo. W mojej pracy cieszy mnie wspólne odkrywanie  z najmłodszymi tego, co nowe i nieznane, obserwowanie ich postępów w rozwoju, zdobywanie przez nich nowych doświadczeń i umiejętności. Moim hobby są wszelakie prace manualne oraz czytanie książek- szczególnie kryminałów.


Paulina Nowak

Ukończyłam studia licencjackie i magisterskie na kierunku ” Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną” na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Praca z dziećmi to dla mnie nie tylko zawód, ale prawdziwa pasja przynoszącą wiele radości i satysfakcji.


Marlena Gołuchowska – nauczyciel logopeda w naszym przedszkolu

W 2012 roku ukończyłam studia dzienne magisterskie na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach. W celu podwyższenia swoich kwalifikacji kontynuowałam  naukę na kierunku logopedia w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Tym samym uzyskałam tytuł i uprawnienia do prowadzenia zajęć i terapii logopedycznych. Podczas swoich doświadczeń zawodowych nauczyłam się odpowiedzialności, rzetelności, a także cierpliwości. Łatwo nawiązuje kontakt i lubię pracować z dziećmi. Jestem osobą ambitną i pracowitą.


Dorota Surma – nauczyciel religii


Kadra administracyjno-obsługowa

Asystenci nauczyciela

Mariola Kołomańska


Izabela Kwiecień


Ewelina Picheta


Anna Pańczyk


Anna Więckowska


Obsługa administracyjno-prawna

Agnieszka Woźniak


Księgowość

Marta Met


Kadra smacznie gotująca

Justyna Więckowska


Joanna Picheta


Bożena Kurczyńska


Justyna Robak


Kadra dbająca o ład i porządek

Emilia Jarząbek


Ewa Angielska


Renata Rogula-Prus