Standardy ochrony małoletnich

Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia standardów ochrony małoletnich

Sandardy ochrony małoletnich – wersja skrócona.pdf

Standardy ochrony małoletnich – wersja zupełna.pdf

Załącznik 1 – oświadczenie o niekaralności.pdf

Zalącznik 2 – oświadczenie.pdf

Załącznik 3 – statement.pdf

Załącznik 4 – oświadczenie.pdf

Załącznik 5 – oświadczenie o znajomości i przestrzeganiu standardów.pdf

Załącznik 6 – karta interwencji.pdf

Załącznik 7 – Niebieska karta A.pdf

Załącznik 8 – Niebieska karta B.pdf

Załącznik 9 – oświadczenie o poufności.pdf

Standardy – gazetka