Wyniku konkursu „Postcard from the United Kingdom”.

W dniu 1 grudnia 2022 r. dokonano oceny prac plastycznych w konkursie pt.: „ Postcard from the United Kingdom”. Na konkurs wpłynęło 15 prac przedszkolaków z Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie. Podczas oceniania prac komisja brała pod uwagę następujące kryteria:

– oryginalność,

– pomysłowość,

– kreatywność,

– samodzielność.

W skład komisji konkursowej wchodzili: Agnieszka Mulik – p. dyrektor, Dominika Wilk – p. wicedyrektor, Angelika Liwocha – koordynator konkursu, Mariola Kołomańska – członek.

Po obejrzeniu i wnikliwej ocenie prac konkursowych przyznano następujące miejsca:

I miejsce : Tymon Kęcki „Misie” lat 3

Liliana Piotrowska „Brykające Tygryski” lat 5

II miejsce: Nikola Gaweł „Smerfy” lat 4

Stanisław Rysiński „Brykające Tygryski” lat 5

III miejsce: Jan Picheta „Zwinne Wiewiórki” lat 4

Franciszek Kukulski „Smerfy” lat 5

Wyróżnienia: Jakub Kipirzepa „Zwinne Wiewiórki” lat 5

Maja Buchcic „Smerfy” lat 5

Iga Wawrzeńczyk „Smerfy” lat 5

Szymon Kukulski „Smerfy” lat 5

Podziękowania: Natan Gruba „Smerfy” lat 5

Maria Kurkowska „Smerfy” lat 5

Nadia Cygan „Smerfy” lat 5

Karol Oleś „Mądre Sowy” lat 4

Tymon Sękowski „Brykające Tygryski” lat 5

Celem konkursu było pogłębianie wiedzy na temat Wielkiej Brytanii, rozwijanie kreatywności artystycznej w różnych formach, poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych.

mgr Angelika Liwocha