WIOSNA W POEZJI DZIECIĘCEJ

Dnia 19 kwietnia 2018r. w Samorządowym  Publicznym Przedszkolu  w Strawczynie po raz pierwszy odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski dla dzieci przedszkolnych z  terenu Gminy Strawczyn, który zorganizowały Beata Sobieraj i Monika Walas.  W tym roku temat konkursu brzmiał „Wiosna w poezji dziecięcej”. Celem konkursu było popularyzowanie poezji dziecięcej, rozwijanie zdolności recytatorskich, prezentowanie dziecięcych talentów. W konkursie udział wzięło dwunastu  uczestników. Dzieci recytowały wybrany przez siebie wiersz o tematyce wiosennej wspomagając się rekwizytami, stosowną mimiką, odpowiednią modulacją głosu, a nawet uzasadnionym strojem. Poziom, jaki zaprezentowały dzieci był bardzo wysoki. Przy ocenie jury brało pod uwagę dobór wiersza  i jego pamięciowe opanowanie, interpretację tekstu, ogólny wyraz artystyczny. Po trudnej debacie jury wyłoniło następujących laureatów: I miejsce – Natalia Gaj „Smerfy”, II miejsce – Jakub Marszałek – Przedszkole w Korczynie, III miejsce – Barbara Szczepańska „Smerfy”.  Każdy z laureatów konkursu otrzymał dyplom i nagrody rzeczowe, zaś wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki.  Konkurs zakończył się wspólnym pamiątkowym zdjęciem wszystkich uczestników.Przeprowadzenie konkursu recytatorskiego dało możliwość rozbudzenia wśród dzieci zainteresowania literaturą dziecięcą. Udział w konkursie przyczynił się do odkrycia u wielu przedszkolaków talentu recytatorskiego i rozwijania go. Dzieci mogły pokazać się przed publicznością, poczuć się wyróżnione, ważne, niejednokrotnie przełamując swoją nieśmiałość i tremę.Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zapraszamy za rok.

Monika Walas