WRZEŚNIOWY KONCERT NA DOBRY POCZĄTEK

Pierwszy koncert w nowym roku szkolnym upłynął nam na zapoznaniu się z utworami muzyki klasycznej. Dzieci poznały historię pięknej Carmen. Każdy przedszkolak utrwalił sobie nazwiska sławnych kompozytorów Mozarta i Beethovena, a niektórzy z nas mieli okazję zagrać na instrumentach.