Z OPER I MUSICALI

W marcu zawitali do nas muzycy z Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Marcowe spotkanie przybliżyło nam sceniczne dzieła, utwory i formy muzyczne jakimi są opera, operetka i musical.  Z zaciekawieniem słuchaliśmy najpiękniejszych arii i utworów instrumentalnych tych gatunków. Poznaliśmy puzon, fortepian, sakshorn barytonowy oraz słuchaliśmy pięknych fragmentów arii w wykonaniu profesjonalnej śpiewaczki. Przedszkolaki próbowały samodzielnie wydobyć z instrumentów dźwięki oraz wykonały ćwiczenia rozgrzewające aparat głosowy.