Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w akcje „Dzieci – dzieciom.”