Wizyta gości z Hiszpanii

W pierwszym tygodniu marca mieliśmy przyjemność gościć dwie nauczycielki z Hiszpanii w naszym przedszkolu. Ana i Nathalie przyjechały do nas ze szkoły Escola Joan Sanpera i Torras w Les Franqueses del Vallès, niedaleko Barcelony. Przez cały tydzień obserwowały zajęcia prowadzone we wszystkich grupach przedszkolnych.

W czasie wizyty naszych gości z Hiszpanii, przedszkole było pełne różnorodnych zajęć dydaktycznych. Oto niektóre z nich:

  1. Zajęcia logopedyczne: Nauczyciele logopedzi pracowali z dziećmi nad rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych, poprawą wymowy i rozumieniem języka.
  2. Terapia pedagogiczna: Nasze przedszkole oferuje wsparcie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Goście mieli okazję zobaczyć, jak pracujemy z takimi dziećmi, dostosowując metody nauczania do ich indywidualnych potrzeb.
  3. Zajęcia rytmiki: Dzieci uczestniczyły w zajęciach muzycznych, które rozwijają ich zdolności rytmiczne, koordynację ruchową i umiejętności społeczne.
  4. Zajęcia plastyczne: Dzieci miały okazję wyrazić swoją kreatywność, tworząc prace plastyczne. Wykorzystywane były różnorodne materiały, takie jak farby, kredki, kolaże i masa solna.
  5. STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics): W ramach podejścia STEAM dzieci uczestniczyły w różnorodnych eksperymentach i projektach, które integrowały naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę. To doskonały sposób na rozwijanie wszechstronnych umiejętności.
  6. Nauka języka obcego: Nasze przedszkole wprowadza dzieci w świat języków obcych. Goście mieli okazję zobaczyć, jak dzieci uczą się podstawowych słów i zwrotów w języku angielskim.

Ponadto, nauczycielki miały możliwość zapoznania się z naszymi metodami nauczania, w tym wykorzystaniem nowoczesnych technologii, metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) oraz innowacyjnymi podejściami, takimi jak ćwiczenia gimnastyczne z elementami jogi. Nasze przedszkole korzysta z nowoczesnych technologii, w tym robotów edukacyjnych. Dzieci miały możliwość programowania i sterowania małymi robotami, co rozwijało ich umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Nasi goście mieli również okazję uczestniczyć w konferencji „Nowoczesna szkoła we współczesnym świecie – Erasmus+, Dwujęzyczność”, zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Podczas tej konferencji Ana i Nathalie przedstawiały założenia realizowanych przez siebie projektów Erasmus+. Nasza nauczycielka Dominika Wilk również wystąpiła na tej konferencji, prezentując działania realizowanego projektu Erasmus+ o nazwie “Przyszłość zaczyna się dzisiaj”. Dzieliła się swoim doświadczeniem w realizacji tego typu projektów.

Dodatkowo, goście mieli okazję spotkać się z gronem pedagogicznym przedszkola. Ana i Nathalie opowiedziały o swojej szkole w Hiszpanii oraz o realizowanych projektach edukacyjnych, w tym projektach Erasmus+. To była inspirująca wymiana doświadczeń dla obu stron!

Dziękujemy Ana i Nathalie za wizytę!

Dominika Wilk