Wyniki konkursu plastycznego pt.: „Galeria sztuki”.

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim uczestnikom naszego konkursu. Wpłynęło łącznie 35 prac z terenu naszej gminy. Poniżej przedstawiamy nagrodzone osoby:

W kategorii 3-4 lata:

I miejsce: Julia Godyń, Publiczne Przedszkole w Promniku

II miejsce: Wanda Buchcic, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku

III miejsce: Maksymilian Kasprzyk, Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie.

Wyróżnienia zdobyli: Kaja Ciołak oraz Karol Oleś z Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie.

W kategorii 5-6 lat

I miejsce: Stanisław Rysiński, Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie

II miejsce: Gabriela Bąk, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku

III miejsce: Anastazja Kobiec, Publiczne Przedszkole w Promniku

Wyróżnienia zostały przyznane: Lenie Szymkiewicz ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Rudzie Strawczyńskiej oraz Lenie Żelaznej ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Chełmcach.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów.

Dzieci spoza naszego przedszkola zapraszamy po odbiór nagród oraz dyplomów za udział w konkursie w dniach: 4.11.2022 r., 7.11.2022 r. oraz 8.11.2022 r. w godzinach 7.30-15.30 z sekretariatu przedszkola.

Nagrodzone przedszkolaki z naszego przedszkola otrzymają nagrody i dyplomy w dniu 4.11.2022 r.

Paulina Zbroszczyk

Olga Jas-Adamczyk

prace nagrodzone w konkursie
prace nagrodzone w konkursie